Skip to main content

Седмица до крайния срок за регистрация в VIII-та Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“

Седмица до крайния срок за регистрация в VIII-та Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“, която ще се проведе на 12 и 13 август във Варна. 8 август 2021 е и срокът за подаване на заявления за наградите „ПроКултура’2020-2021“ за иновативни проекти, допринасящи за разширяването на достъпа на младите хора до култура.
Информация за конференцията и темите от програмата:
Условия и заявление за номинации за наградите „ПроКултура’2020-2021“: http://youth.bg/awards-proculture-2021/
Close Menu