Skip to main content

Кампанията „Достъп на младите хора до култура“ стартира на 31 май, 2013 по инициатива на Българската асоциация на работодаталите в областта на културата (БАРОК) в партньорство с Българската асоциация на младежките работници (БАРМ) и Граждански институт. Кампанията в своята същност стъпва на Заключенията на Съвета на ЕС за Насърчаване на творческо поколение (2009); Достъпа на младите хора до култура (2010); Разгръщането на творчески и новаторски потенциал на младите хора (2012); Младите творчески поколения (23 May 2019); и Приоритетите на PEARLE (Европейската лига на работодателите в областта на изпълнителските изкуства) за включване на младите хора. 

Кампанията има за цел:

 • Да инициира национален дебат за достъпа на младите хора до култура;
 • Да идентифицира  предизвикателства пред достъпа на младите хора до култура;
 • Да идентифицира и представи добри практики;
 • Да окуражи участниците в процеса да разширят достъпа на младите хора до култура.

В резултат от усилията, насочени към развитието на дългосрочни пилитики за достъпа на младите хора до култура:

 • Декларацията за достъпа на млдите хора до култура още през 2013 г. бе подкрепена от – БАРОК, Министъра на културата, Министъра на младежта и спорта, Министъра на образованието и науката, МИнистъра на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Националния младежки форум, Националния център „Европейски младежки програми и инициативи“.
 • Декларацията за достъп на младите хора до култура бе подкрепена от 80 0бщини (над 1000 общински съветници са я одобрили)
 • Работна група към Министерство на културата – бе формирана и проведени редица дискусии с различни участници в процеса за разработване на План за действие за разширяването на достъпа на младите хора до култура.
 • Национални представителни проучвание през 2013, 2014, 2015, 2016, които идентифицират предизвикателствата и нуждите и очертават въможностите за разширяването на достъпа на младите хора до култура – www.barok.bg; www.youth.bg; www.civilinstitute.bg.
 • Обществени дискусиии на национално, регионално и местно ниво с участници от културния сектор, млади хора, училища, местни власти и утвърдени творци.
 • Идентифицирани над 200 добри практики – на Държавни културни институти,Общински културни институти, Културни организации, Общини, Образователни институции,  Граждански организации, Медии в областта на Дигиталните иновации, Литеартура, Театър, Аудио-визуални изкуства, Музика, Танц, Приложни изкуства, Визуални изкуства, Културно наследство, Подкрепа на млади творци, Общностни събития, Открити сцени.
 • Годишната национална конференцияДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА“ – 7 издания 2013 – 2019 на 12 август (Международен ден на младежта, обявен от ООН)
 • Годишни награди „ПроКултура“, насърчаващи социално включване, равенство и участие в 11 категории.
 • #ПовечеИзкуствоВУчилище – кампания, инициирана от младите хора в социалните медии

Допълнителна информация за Националната кампания:

ПРОГРАМА на VIII -та Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“
12-13 август 2021, гр. Варна

ПОКАНА ЗА НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДИТЕ „ПРО КУЛТУРА’2020-2021“

НОВИНИ ВЪВ ФЕЙСБУК

  

Close Menu