Skip to main content

На 27, 28 и 29 април 2022 година Община Хасково ще проведе 50-и  Национален конкурс за дебютна литература „Южна пролет”.

За участие в конкурса се приемат първи книги, филмови сценарии и пиеси на автори до 40-годишна възраст в следните жанрове:

  • Поезия (стихосбирки, поеми) – издадена книга
  • Проза  (разкази, повести, романи) – издадена книга
  • Литературна критика и литературна история – издадена книга
  • Детска литература – издадена книга
  • Филмов сценарий
  • Драматургия

Дебютантите ще бъдат оценявани от компетентно жури . 

Община Хасково присъжда във всеки от шестте жанра награда „Лауреат” с бронзова статуетка „Пегас” и парично възнаграждение в размер на 1 000 лв.

Книгите, филмовите сценарии и пиесите за конкурса следва да са издадени в периода от 01.01.2021 г. до 31.03.2022 г. включително. Те трябва да се представят най-късно до 04.04.2022 г. в пет екземпляра, които не се връщат на авторите, заедно с биографични данни за дебютанта, негова снимка /по възможност в размер за лични документи – 35x45mm/, e -mail и мобилeн телефон на адрес:

 

6300 Хасково

Община Хасково

пл. “Общински” №1

Дирекция  “Хуманитарни дейности и обслужване на населението”

 

За базара на книгата, при проявено желание, участниците могат да  предоставят  от своите книги /при пристигането си в Хасково/.

Община Хасково поема разходите за нощувки на участниците в конкурса, ако противоепидемичните мерки позволяват присъствено провеждане на конкурса.

 

Телефони за справка:

038/603 391, 603 459, 603 341          

Е-маil : culture@haskovo.bg

Носители на наградата за 2021 г.

Close Menu