Skip to main content
Category

Новини

НовиниСъбития

Конференция по проект Live Skills за общите насоки в развитието на европейските политики в по професионално образование и обучение (ПОО) в областта на културата

НАПОО като институция за координация на дейностите по професионално образование, професионално обучение и професионално ориентиране…
Yabulka
14.02.2020
Close Menu