Skip to main content

По повод Международния ден на младежта (12 август) Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт организират на 12 и 13 август 2024 г. в гр. Бургас X-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА“. 

Основна цел на Националната конференция е да насърчи национално отговорен диалог между всички в областта на културата за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за приобщаването на младите хора към култура в България. 

 В рамките на конференцията ще бъдат връчени националните награди „ПроКултура‘2023-2024“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура, които този път ще обхванат инициативи и проекти. 

Националната кампания „Достъп на младите хора до култура“ стартира през 2013 с приемането на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА от БАРОК и Българската асоциация на младежките работници. Днес към Декларацията са се присъединили Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Национален младежки форум, Граждански институт, редица ключови институции и граждански организации и над 80 общини. 

През май 2019 г., на своето 57-мо Общо събрание, Европейската лига на работодателите в областта на изпълнителските изкуства (PEARLE) прие ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА с ясен план за действие – да насърчава дейности и политики за разширяване на достъпа на младите хора до култура на своите 10 000 мениджъри, театри, концертни зали, оркестри, опери, балет, продуценти, фестивали и други професионални организации в областта на изпълнителските изкуства в Европа.   

В настоящото издание на конференцията поставяме акцент върху предизвикателствата пред участието в културни събития на деца в предучилищна възраст.  

Бихме искали да Ви поканим да участвате в Националната конференция „Достъп на младите хора до култура“, която ще се проведе на 12 и 13 август 2024 в Зала 2 на Експо-център „Флора“ – град Бургас. 

ПРОГРАМА

12 август 2024, понеделник, Зала 2, Експо-център „Флора“, гр. Бургас

09.30-10.00
Регистрация на участниците

10.00-10.15
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

10.15-11.45
Първи панел: Достъпът на младите хора до култура: Предизвикателства пред професионалното образование и обучение
Модератор: проф. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК

11.45-12.00
Дискусия на кафе

12.00-13.30
Втори панел: Достъпът на младите хора до култура: Предизвикателства пред образованието по изкуства в училищата
Модератор: д-р Христо Христозов, Изп. директор на Граждански институт

13.30 – 14.30
Пауза за обяд

14.30 – 16.00
Трети панел: Достъпът на младите хора до култура: Предизвикателства пред участието в културни събития на деца в предучилищна възраст
Модератор: Диана Банчева, Програмен директор на Граждански институт

16.00 – 16.15
Дискусия на кафе

16.15 – 17.30
Четвърти панел: Достъпът на младите хора до култура: обучението по изкуства в извънучилищна среда
Модератор: Даниела Димитрова, Изпълнителен директор на СПОФ „Читалища“

18.30 ч.
ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ
ПО ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ НАЦИОНАЛНИ НАГРАДИ „ПРОКУЛТУРА‘2023-2024“
Зала 2, Експо-център „Флора“ – гр. Бургас

13 август 2024, вторник, Зала 2, Експо-център „Флора“, гр. Бургас

10.00-11.00
Пети панел: Предизвикателства пред партньорството между културните организации и младите хора
Модератор: проф. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК

11.00-11.15
Дискусия на кафе

11.15-12.30
Шести панел: Достъпът на младите хора до култура: Време за иновации
Модератор: д-р Христо Христозов, Изп. директор на Граждански институт

12.30-13.00
ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ

За да потвърдите участие, моля регистрирайте се до 05 август 2024 на: https://www.barok.bg/procultura_2024_reg/. При интерес за участие с презентация, моля, посочете темата при попълване на регистрационната форма.

Очакваме презентацията Ви на ел. поща: dostap@barok.bg. Очакваме и попълнени заявления за номинации в категориите за годишните награди „ПроКултура“ 2023-2024 в същия срок: https://www.barok.bg/nagradite-prokultura-2024/

Разходите за пътни, храна и настаняване са за сметка на участниците. Информация за настаняване в Бургас може да намерите на https://www.gotoburgas.com/bg. 

За допълнителна информация за Националната кампания: 

 www.barok.bg www.youth.bg и ел. поща: dostap@barok.bg 

проф. д-р Момчил Георгиев – Генерален секретар на БАРОК, тел.: 0882 926 286 

Диана Банчева – Програмен директор на Граждански институт, тел.: 0885 321 361  

https://www.facebook.com/DostapDoKultura/ 

Close Menu