Skip to main content

VIII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

By 23.08.2021септември 13th, 2021Новини, Събития

 

ПОД ПАТРОНАЖА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

С ПАРТНЬОРСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА, МИНИСТЕРСТВО НА  МЛАДЕЖТА И СПОРТА,
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

На 12 и 13 август 2021 г., във Варна се проведе осмото издание на Националната конфернция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“. Форумът се организира от Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт по случай 12 август, който ООН обявява за Международен ден на младежта през 1999 г. с препоръката на тази дата да бъдат организирани публични събития, които да привлекат общественото внимание върху проблемите на младите хора – информационни кампании в тяхна подкрепа, организиране на диалог и акцентиране върху богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите, с цел повишаване на ангажираността и инвестирането в младежта, младежкото участие и междукултурното разбирателство сред младите. 

VIII-та Национална конфернция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“ тази година премина под патронажа на държавния глава Румен Радев. Събитието се осъществи с подкрепата на Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и любезните домакини от община Варна. 

Конференцията постигна изключително голям успех като осигури пространство за национално отговорен диалог между всички участници в областта на културата за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за приобщаването на младите хора към културата в България. Включиха се над 60 представители на държавни и общински институции, държавни и общински културни институти, граждански и културни организации, училища и детстки градини. 

Поставиха се важни и актуални въпроси, свързани с новите предизвикателства пред разширяването на достъпа на младежите до култура. Обменените идеи и добри практики по време на конференцията формираха бъдещи партньорства между участниците, за които се очаква да бъдат успешни и да допринесат за значими постижения на много млади българи в областта на културата и изкуството.

Участници и презентатори в конференцията бяха преставители на Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Българска академия на науките, общини: Варна, град Добрич, Търговище, Велико Търново, Златица, Хасково, Дулово, Областна администрация София, Областна администрация Област София, Областна администрация Сливен, Обществен съвет по образование, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Музей „Борис Христов“, Обединен детски комплекс – Силистра, Общински детски комплекс – Варна, Държавен куклен театър Стара Загора, Държавен куклен театър „Иван Радоев“ – Плевен, Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, Детски и средношколски комплекс към Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, Народно читалище „П. Р. Славейков 1928“ – Варна, Народно читалище „Н. Й. Вапцаров 1985“ – Дулово, БНР – Радио Варна, НУИ „Добри Христов“ – Варна, ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – София, ОУ „Неофит Рилски“ – Габрово, 199 ОУ „Св. Апостол Йоан Богослов“ – София, ВУИ „Христо Ботев“ – с. Подем, Фондация „Ей ту Зет“ – София, Фестивална фондация „Морско конче“ – Плевен, Сдружение „Таляна“, СНЦ „Младежки клуб Инитиум“ – Разград, Варна Денс Театър ООД, Група „Хангар 42“. 

В петте панела на програмата фокусът бе насочен към основните предизвикателства пред професионалното образование, свързани с репетиционния процес, подготовката и продукциите пред публика в условията на неприсъствено обучение. Обсъдиха се варианти за финансиране на дейностите, свързани с  възможностите за достъп до култура на младите хора. Акцентира се върху необходимостта от партньорство между различните институции, особено на местно ниво. В тази връзка се изтъкна ролята на националните конкурси за творческото развитие на учениците и се дискутираха финансовите механизми, предоставяни от общините. Представени бяха проекти за читалищната дейност в изпълнение на националната стратегия за учене през целия живот и за доброволчеството като форма на взаимодействие между младежите в областта на културата. Кинофестивалите и кино образованието на младите в условията на пандемия бе също сред развитите теми на конференцията. Презентирани бяха успешни модели – за работа с девиантни младежи посредством занимания по изкуства, за съвместна благотворителна кампания, която сбъдва мечти на талантливи младежи, за училищна и извънкласна дейност по различни изкуства – комикс, театър, музика и танц, които изграждат толерантност, сътрудничество и взаимопомощ между участниците и обединяват младите хора с различен социален статус. Разгледани бяха тенденциите и правните аспекти на достъпа на младите хора до дигитално културно съдържание.  Бе поставен на обсъждане въпросът за необходимостта от етични стандарти за работа с младите хора в областта на културата. 

СНИМКИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=DostapDoKultura&set=a.1203032920195523 

 

Close Menu