Skip to main content

Вдъхновени от Заключенията на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Българската асоциация на младежките работници (БАМР) стартираха на 30 май 2013 година Национална кампания за достъп на младите хора до култура и приеха съвместна Декларация за достъп на младите хора до култура. На 12 и 13 август 2024 година, по случай обявения от ООН Международен ден на младежта, БАРОК съвместно с Граждански институт организира Национална конференция за достъпа на младите хора до култура, в рамките на която ще бъдат връчени за поредна година на националните награди „ПроКултура“ за принос за разширяването на достъпа на младите хора култура в следните категории:

 • Категория „Държавен културен институт“
 • Категория „Общински културен институт“
 • Категория „Културна организация“
 • Категория „Община“
 • Категория „Детска градина“
 • Категория „Училище“
 • Категория „Гражданска организация“ 
 • Категория „Медии“ (телевизия, радио, интернет)
 • Категория „Фестивал“ 

При обсъждането на номинациите ще бъдат взети предвид инициативи и цялостната дейност на номинирания за период от 12 август 2022 до 1 август 2024 година до момента и ще бъдат оценявани:

 • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания допринася за разширяване на достъпа на младите хора до култура;
 • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания насърчава творческата активност на младите хора;
 • постиганите чрез култура конкретни резултати от значение за развитието и реализацията на младите хора с различен социален статус;
 • принос за развитие на партньорства между творческия сектор и младите хора;
 • въздействието на инициативата или дейността на номинирания;
 • устойчивостта на инициативата или дейността на номиниране;
 • новаторството и вдъхновението на инициативата или дейността на номинирания.

Заявления по образец за номинации за годишните награди „ПроКултура“ следва да бъдат изпратени до 5 август 2024 година по мейл в текстов файл с приложени снимки или видео материали и сканирано заявление, подписано от представителя на организацията в pdf на ел. поща: dostap@barok.bg

В периода от 6-11 август 2024 г. конкурсната комисия ще оцени всички постъпили заявления и ще определи носителите на наградата „ПроКултура“ във всяка от категориите. Информацията от Вашите заявки ще бъде използвана в подготовката на Националния доклад за достъпа на младите хора до култура. Необходими документи:

Close Menu