Какво представлява Live Skills?

Проектът „Live Skills” има за задача да изработи и ръководи три иновативни Професионални образователни и обучителни програми в аудио-визуалния сектор и изпълненията наживо (VET).

Основните задачи на проекта са повишаване на качеството в тези сектори от предприемаческата  дейност и управлението до ефективността при прилагането на новаторските дигитални технологии.

Тези учебни програми първоначално ще бъдат насочени към две аудио-визуални професии, а именно „Аудио режисура” и „Видео-филмов редакторство”. Направленията, до които ще се отнасят отделните обучения, са:

  • Управление в областта на изкуствата
  • Дигитални и новаторски технологии
  • Предприемачество в областта на културата.

С цел да подсигурят сполучливостта на проекта „Live Skills” и устойчивостта на постигнатите резултати, тези обучителни програми впоследствие ще бъдат доразвити и ще обхванат по-широк кръг от професии и тясно специализирани дейности в областта на творчеството и културата.

Проектът е под главното ръководство на British Council и включва девет пълноправни партньори, извършващи дейността си на територията на четири държави, а именно България, Гърция, Румъния и Обединеното кралство, както и двама партньори с дейност в цяла Европа.

Тук можете да се абонирате за Информационния бюлетин на проекта