Финансиране:

Образование и обучение:

  • CEECE –http://www.ceece.org(централноевропейско образование и културен обмен)
  • Център за изпълнителски изследвания –http://www.aber.ac.uk/~cprwww
  • ELIA –http://www.elia.ahk.nl
  • Европейската Училищна мрежа –http://www.eun.org
  • CORTEX –http://www.cortex-culturemploi.com(Културен работен обмен, включително база данни с обучителни курсове в културната администрация, управление и посредничество в 16 европейски страни)

Информация за Европейския съюз:

Програми на Европейския съюз:

Полезни връзки по държави

САЩ

Великобритания

Холандия

Мрежи

  • Culturelink – http://www.culturelink.org(мрежа от мрежи за научни изследвания и сътрудничество в културното развитие)
  • ENCC – http://www.encc.net(Европейската мрежа на културните центрове)
  • ERICarts – http://www.artec.org.uk/ERICArts/index2.html(Европейски институт за изследване за сравнителни културни политики и изкуствата)
  • EUCLID – http://www.euclid.co.uk(европейски и международни новини, информация, анализ за изкуства; културния сектор)

Музика

Европейската конференция на организаторите на New Music http://www.xs4all.nl/~ftpec124/

Музикални информационни центрове:

Други музикални организации за съвременна музика: