Skip to main content

ВИДЕО ОТ VIII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА”

By 08.09.2021септември 13th, 2021Новини, Събития

Панел 1: ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Приносът на националните конкурси за творческото развитие на учениците
д-р Ралица Базайтова, Министерство на Културата
Достъп до култура: Предизвикателства пред образованието по култура
доц. Мира Каланова, НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
Предизвикателства към специализираната подготовка по учебните предпети за музикални, сценични и изящни изкуства в условията на онлайн обучение
Румяна Петрова, Национално училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна
Стратегии за интеграция на образование, наука и изкуство в модерната образователна среда
Галя Петрова, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“ – София

Панел 2: ДОСТЪПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В УЧИЛИЩЕ

Деца, родени за сцена
Мая Колева, ОУ „Неофит Рилски“ – гр.Габрово
Менторство за приобщаване или Как културата е действен инструмент в корекционно-възпитателната работа с девиантни младежи
Даниела Димитрова, Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев“ – с.Подем
5 години „Концерти за малчугани и великани“ – предизвикателства при реализиране на присъствена и неприсъствена форма на проекта
Тина Коилова, инициатор на проекта
Кинофестивалите във Варна и кино образованието на младите в условия на Пандемия
Елица Матеева, Общински детски комплекс – гр. Варна

Панел 3: Достъпът на младите хора до култура: Нови предизвикателства пред свързването, разширяването и включването на младите хора в общността

Клуб на комикса
Елена Владова, Детски и средношколски комплекс на РБ „Пенчо Славейков“ – Варна
Представяне на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич
Светлана Попова, Община Добрич
Театрално студио „Артистик“ – форма за себеизразяване и съзряване в света на изкуството
Христо Христов, ОДК – Силистра
Доброволчеството – радости и проблеми от взаимността
Елена Драгостинова, музей “Борис Христов”
Защо “марчинг” и защо “бенд”?
Тодор Цачев, Ръководител на Марчинг бенд „Маршируващи звезди“

Панел 4: Нови предизвикателства пред партньорството между културните организации и младите хора

Подари мечта
Мария Вълчева, община Хасково, Боян Гочев, група Хангар 42

Панел 5: Достъпът на младите хора до култура: Време за иновации

Етични стандарти за работа с младежи в областта на културата
Диана Христозова, Граждански институт
Close Menu