Партньори по проекта „Live Skills

Проектът „Live Skills” се осъществява в партньорство с:

British Council е международна организация, която създава връзки и образователни възможности и подпомага добрите взаимоотношения и взаимодействие между британците и хората от другите държави.

British Council е организатор на проекта „Live Skills” и подпомага цялостното управление и изпълнение, както и поддържа комуникацията при осъществяване на различните дейности.

За повече информация http://www.britishcouncil.org/

Belfast Met (UK) е шестият по големина Колеж за професионално образование в Обединеното кралство, даващ образование на около 30 000 студенти в областта на хуманитарните и природо-математическите науки чрез професионални и научни програми с образователна степен.

Belfast Met е отговорна за продуктивността, проверката и и ръководството на обучителните програми VET (Професионални образователни и обучителни програми в аудио-визуалния сектор и изпълненията наживо) по проекта „Live Skills”. Трите програми ще бъдат съпроводени от учебни ръководства за преподавателите и работни материали за обучаващите се и преподавателите.

За повече информация http://www.belfastmet.ac.uk

Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) неправителствена организация с нестопанска цел, включваща работодатели във всички области на културата в България (театри, филхармонии, опери и т.н.). Като социален партньор в областта на културата, БАРОК съдейства по отношение на сътрудничеството с работодателите и подпомага устойчивостта на постиженията по проекта.

За повече информация http://www.barok.bg

Националната гимназия за сценични и екранни изкуства е създане през 1975г. е професионална гимназия в областта на сценичните изкуства (оперно драматично-театрална, филмово и радио и телевизионно) и предоставя знания и умения на своите възпитаници в седем специалности в областта на сценичното и филмовото оформление.

Гимназията осигурява реализирането на целите на VET в България, организира и ръководи програмите по проекта „Live Skills”.

За повече информация http://skadri.org/home-2/

National Institute for Cultural Research and Training (Националният институт по културно проучване и обучение в Румъния) е институт, чиято дейност е насочена към обучени, проучване и поддържане на статистически данни в областта на културата, както и към създаване на специалисти в областта.

Институтът осигурява реализирането на целите на VET в Румъния, организира и ръководи програмите по проекта „Live Skills”.

За повече информация http://www.culturadata.ro

Culture & Mass Media Federation FAIR – MediaSind е обществена мрежа в областта на културата и творческите индустрии в Румъния, която включва журналисти, техници, служители в институциите по култура специалисти със свободни професии от повече от 30 сдружения.

Обществената мрежа е социален патньор и подпомага развитието и организацията на програмите в Румъния и популяризирането на проекта.

За повече информация http://www.mediasind.ro/

Институтът по професионално обучение AKMI е основан през 1989г. И днес е един от водещите институти по професионално обучение в Гърция, осигуряващ следгимназиално образование.

Институтът ръководи подготовката и изпълнението на програмите по проекта „Live Skills”, проверява и подобрява учебните програми, за да осигури тяхната ползотворност и да ги приведе в съответствие със съвременните тенденции.

За повече информация http://www.iek-akmi.edu.gr

Small Enterprises’ Institute of the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants е организация с нестопанска цел, която извършва проучвания и допитвания относно влиянието на дребния, малкия и средния бизнес върху гръцката икономика.

Институтът има водеща роля в осъществяването на изследванията по проекта „Live Skills” относно недостига на знания и умения и откриването на нови такива в програми в аудио-визуалния сектор и изпълненията наживо. Резултатите от изследванията ще осигурят информация относно развитието на иновативните обучителни курсове по проекта.

За повече информация http://www.imegsevee.gr/en

National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance е законов орган с широк обхват на дейности за инвестиране в подобряване на качеството и осигуряване на повече ефикасност и надеждност при предоставянето на услуги за постоянно повишаване на квалификацията в Гърция, като привежда програмите VET в съотвествие с нуждите на пазара на труда, повишава квалификацията на хората, подобрява техните възможности за намиране работа и заздравява общественото взаимодействие.

EOPPEP има водеща роля за повишаване на качеството при протичането на процесите в областта на осигуряването, за да обхване всички насоки на проекта „Live Skills” също така и по отношение на оформлението и изпълнението на обучителни програми в аудио-визуалния сектор и изпълненията наживо (VET).

UNI MEI има основна роля в подпомагането и насърчаването на сближаването между работещите в областта на медиите, представленията и изкуствата и търговските сдружения.

UNI MEI е част от Консултативния съвет на проекта и осигурява подпомага популяризирането на проекта в различните отрасли отвъд границите на четирите партниращи си държави.

За повече информация http://www.uniglobalunion.org/sectors/media-entertainment-arts/