Skip to main content

III НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЧИТАЛИЩАТА“

By 12.08.2015юли 26th, 2021Събития

ПО СЛУЧАЙ 12 АВГУСТ 2015,

ОБЯВЕН ОТ ООН ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

На 12 август 2015 година, обявен от ООН за Международен ден на младежта, БАРОК съвместно с Граждански институт проведе под патронажа на Министерството на младежта и спорта III-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОСТЪПА НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА.

Основните цели на Националната кампания за достъп на младите хора до култура са:

  • Да организира национален дебат за достъпа на младите хора до култура, като предложи  обмен на добри практики и ежегодно на 12 август организира Национална конференция, посветена на достъпа на младите хора;
  • Да идентифицира основните препятствия пред достъпа на младите хора до култура;
  • Да насърчи всеки – семейства, училища, културни институти и организации, младежки организации, социални институции, общини, агенции и министерства – да предложи своя план за разширяване на достъпа на младите хора до култура.

Националното представително изследване на тема Предизвикателства пред достъпа на младите хора до култура ‘2015, изготвено по поръчка на БАРОК и Граждански институт през м. юли и август 2015 г., открои ключовата роля на читалищата за разширяване на достъпа на младите хора до култура от най-ранна възраст. При повечето индикатори за достъп на младите хора до култура може да се отчете положителна тенденция през 2015 година спрямо 2014 и 2013 година. Повече от половината (52%) родители споделят, че децата и внуци са заинтригувани от часовете по изкуства в училище (2013=46%, 2014=46%). И през 2015 г. основните препятствия пред участието на младите хора в културни събития са скъпите билети – 53% (2103=53%, 2014=52%), липсата на културни събития в нашето населено място – 41% (2013=35%, 2014=41%) и липсата на семейно насърчение – 33% (2013=31%, 2014=33%). Сред приоритетните артистични занимания, насърчавани в семейството,  през 2015 музиката – 75% (2013=72%, 2014=73%) изпреварва народни танци – 73% (2013=72%, 2014=73%). Следващи са изобразителното изкуство – 62% (2013=71%, 2014=63%), пеенето – 59% (2013=45%, 2014=58%), театърът – 52% (2013=64%, 2014=52%) и фотографията – 51% (2013=55%, 2014=50%), модерните танци – 50% (2013=33%, 2014=49%), кино – 43% (2013=51%, 2014=43%), творческо писане -38% (2013=46%, 2014=38%) и класическият балет – 18% (2013=23%, 2014=18%).

Във връзка с дебат за място на изкуствата в учебния план съгласно проекта за Закон за предучилищното и училищното образование Българската асоциация на работодателите в областта на културата и Граждански институт проведоха през месец юли и август 2015 година  национално представително изследване за българите над 18 години на тема „Образованието по изкуствата в предучилищното и училищното образование“. По отношение на задължителните часове за учениците от IVII клас три четвърти от гражданите подкрепят включването на музиката, 71% – изобразителното изкуство, 54% – танцовото изкуство, 35%  – театралното изкуство и 23% визуалните изкуства (адиовизуалните, дигиталните изкуства). По отношение на задължителните часове за учениците от VIIIX клас включването на музиката се подкрепя от 50% от анкетираните, танцовото изкуство – от 46%,  изобразителното изкуство – 45% , театралното изкуство – 42% и визуалните изкуства (адиовизуалните, дигиталните изкуства) – от 23%. Прави впечатление, че подкрепата за влючването и разширяването изкуствата като предмети в задължителните учебни часове е най-силно изразена сред българите с висше образование (83%), мениджърите и свободните професии (87%) и домакинствата с доход над 1000 лева (83,50%).

На вниманието на участниците в националната конференция беше предложен за обсъждане Апел за разширяване на достъпа до изкуства в българското училище, в който се настоява за създаване на законови гаранции за достъпа на младите хора до изкуства в училищата чрез включването на музиката, изобразителното изкуство, танца, театъра, аудиовизуалните и дигиталните изкуства като предмети в задължителните учебни часове за учениците от I – XII клас и чрез осигуряването на ефективни възможности за учениците за полагането на втори държавен зрелостен изпит по изкуства.

Първият в България младежки духов оркестър от жанра „Марчинг бенд“ –  „Marching Stars“ към СОУ „Свети Паисий Хилендарски“ в Златица приветства участниците в конференцията. „Marching Stars“ (в състав около 50 деца-музиканти и мажоретки) поведе всички участници в Националната конференция в МАРШ ЗА ДОСТЪП ДО КУЛТУРА“, който във времето между 16.50 и 17 ч. в маршов строй се придвижи от хотел „Шератон“ по ул. „Съборна“ до НТ „Иван Вазов“,  а от 17 до 17.30 ч. изпълни няколко изключително атрактивни марша и дефилета с мажоретки в пространството пред НТ „Иван Вазов“.

3 Comments

  • Money online game https://wolf-gold-online.com/ where you can make money, buy your wife a new phone or car, close the mortgage on your room and in just one month, hurry up register and win.

  • Реномирано казино tropicana casino online, което плаща. Бързи плащания, плащайте по какъвто начин искате. Много различни онлайн игри, слотове. Огромен избор от спортни залагания, онлайн стрийминг, работят в цял свят. Кликнете тук и спечелете с нас.

  • ceek gate.io каза:

    My colleague shared your article with me and I found it very useful after reading it. Great article, it helped me a lot. I also hope to make a beautiful website like your blog, hope you can give me some advice, my website:
    ceek gate.io

Leave a Reply

Close Menu