Skip to main content

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА

By 10.08.2015юли 26th, 2021Събития

III-таНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА:

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ЧИТАЛИЩАТА“

ПО СЛУЧАЙ 12 АВГУСТ 2015,

ОБЯВЕН ОТ ООН ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

МЯСТО: София, Хотел „Шератон“, зала „Средец“

ДАТА: 12 август 2015, 11.00-16.30

На 12 август 2015 година, обявен от ООН за Международен ден на младежта, БАРОК съвместно с Граждански институт организира под патронажа на Министерството на младежта и спорта III-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОСТЪПА НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА.

Основните цели на Националната кампания за достъп на младите хора до култура са:

 • Да организира национален дебат за достъпа на младите хора до култура, като предложи  обмен на добри практики и ежегодно на 12 август организира Национална конференция, посветена на достъпа на младите хора;
 • Да идентифицира основните препятствия пред достъпа на младите хора до култура;
 • Да насърчи всеки – семейства, училища, културни институти и организации, младежки организации, социални институции, общини, агенции и министерства – да предложи своя план за разширяване на достъпа на младите хора до култура.

Националното представително изследване на тема „Предизвикателства пред достъпа на младите хора до култура ‘2015“, изготвено по поръчка на БАРОК от Граждански институт, открои ключовата роля на читалищата за разширяване на достъпа на младите хора до култура. В рамките на конференцията ще бъдат връчени за втори път годишните на награди „ПроКултура“ за принос за разширяването на достъпа на младите хора култура в следните категории:

 • Категория „Държавен културен институт“
 • Категория „Общински културен институт“
 • Категория „Културна организация“
 • Категория „Община“
 • Категория „Образователна организация“
 • Категория „Гражданска организация“
 • Категория „Медии“ (телевизия, радио, интернет)

Както и специалните награди „ПроКултура“, връчени на читалищата в 12 категории:

 • Категория „Литература“
 • Категория „Театър“
 • Категория „Аудиовизуални и дигитални изкуства“
 • Категория „Изобразителни изкуства“
 • Категория „Музика“
 • Категория „Танц“
 • Категория „Приложни изкуства и народни занаяти“
 • Категория „Културно-историческо наследство“
 • Категория „Подкрепа на млади автори“
 • Категория „Общностни културни събития“
 • Категория „Открита сцена“
 • Категория „Международен културен диалог

Първият в България младежки духов оркестър от жанра „Марчинг бенд“ –  „Marching Stars“ към СОУ „Свети Паисий Хилендарски“ в Златица ще приветства участниците в конференцията. „Marching Stars“ (в състав около 50 деца-музиканти и мажоретки) ще поведат всички участници в Националната конференция в МАРШ ЗА ДОСТЪП ДО КУЛТУРА“, който във времето между 16.50 и 17 ч. в маршов строй да се придвижи от хотел „Шератон“ по ул. „Съборна“ до НТ „Иван Вазов“,  а от 17 до 17.30 ч. ще изпълни няколко изключително атрактивни марша и дефилета с мажоретки в пространството пред НТ „Иван Вазов“.

Вашето съпричастие към Национална кампания за достъп на младите хора до култура е ключово за стимулирането на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора в културните процеси, за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура и за утвърждаване на социалната мисия на българската култура.

За допълнителна информация за Националната кампания може да получите на:

www.barok-bg.org и ел. поща: dostap@barok-bg.org

д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК, тел.: 0887 652 131

4 572 Comments