Skip to main content

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В НОМИНАЦИЯ ЗА ГОДИШНИ НАГРАДИ „ПРОКУЛТУРА“

By 14.08.2014декември 14th, 2021Новини

Следвайки Заключенията на Съвета на Европейския Съюз за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Българската асоциация на младежките работници (БАМР) стартираха на 30 май 2013 година Национална кампания за достъп на младите хора до култура и приеха съвместна Декларация за достъп на младите хора до култура.

Във връзка с подписаната Съвместна декларация министърът на културата д-р Петър Стоянович сформира работна група за разработване на мерки за разширяване на достъпа на младите хора до култура.

С цел да се насърчи приноса за разширяването на достъпа на младите хора до култура БАРОК и Граждански институт учредиха годишни награди „ПроКултура“ в следните категории:

Категория „Държавен културен институт“

Категория „Общински културен институт“

Категория „Културна организация“

Категория „Община“

Категория „Образователна организация“

Категория „Гражданска организация“

Категория „Медии“

При обсъждането на номинациите ще бъдат взети предвид инициативи и цялостната дейност на номинирания за период от 12 август 2013 година до момента и ще бъдат оценявани:

  • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания допринася за разширяване на достъпа на младите хора до култура
  • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания насърчава за творческа активност на младите хора;
  • постиганите чрез култура на конкретни резултати от значение за развитието и реализацията на младите хора с различен социален статус;
  • принос за развитие на партньорства между творческия сектор и младите хора;
  • въздействието на инициативата или дейността на номинирания;
  • устойчивостта на инициативата или дейността на номиниране;
  • новаторството и вдъхновението на инициативата или дейността на номинирания;

Заявление по образец за номинации за годишните награди „ПроКултура“ следва да бъдат изпратени до 05 август 2014 година по мейл в текстов файл и сканирано заявление, подписано от представителя на организацията в pdf на ел. поща: dostap@barok-bg.org

В периода от 06-11 август 2014г. конкурсната комисия ще оцени всички постъпили заявления и ще определи носителите на наградата „Про Култура“ във всяка от категориите.

Информацията от Вашите заявки ще бъде използвана в подготовката на Националния доклад за достъпа на младите хора до култура.

На 12 август 2014 година, обявен от ООН за Международен ден на младежта, при откриване на II-Национална конференция за достъпа на младите хора до култура ще бъдат връчени за пръв път годишните на награди „Про Култура“ за принос за разширяването на достъпа на младите хора култура.

Резултатите ще бъдат обявени и на www.barok-bg.org

С БЛАГОДАРНОСТ ЗА СЪПРИЧАСТИЕТО

АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАРОК
д-р ХРИСТО ХРИСТОЗОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ГРАЖДАНСКИ ИНСТИТУТ

Close Menu