Skip to main content

Община Русе подкрепи кампанията „Достъп на младите хора до култура“

By 14.11.2013декември 14th, 2021Достъп до култура, Новини

С писмо до генералния секретар на БАРОК, Община Русе заяви подкрепа за кампанията „Достъп на младите хора до култура“. Като кандидат за Европейска столица на културата, Община Русе признава ролята на културата като ключов двигател на развитие за своята общност и стратегически приоритет. Общината и нейното ръководство споделят разбирането, че съвременното развитие на културата може да гарантира „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж” и е сигурна инвестиция в бъдещото израстване на градовете и регионите. Двата стратегически документ „Стратегически план за култура Русе 2020“ и „План за развитие на Общината за период 2014-2020“ са пример за цялостно осмисляне на културния сектор и добра практика в представянето на обобщена информация и задълбочен анализ на настоящата културна ситуация в града.

Close Menu