Skip to main content

НАГРАДИ „ПРО КУЛТУРА’2015“

By 13.08.2015юли 26th, 2021Новини

На 12 август 2015 година, обявен от ООН за Международен ден на младежта, БАРОК съвместно с Граждански институт организира под патронажа на Министерството на младежта и спорта Национална конференция за достъпа на младите хора до култура, бяха връчени за втори път годишните награди „Про Култура“ за принос за разширяването на достъпа на младите хора култура в следните категории:

 • Категория „Държавен културен институт“ –  Софийска филхармония
 • Категория „Общински културен институт“ – Регионална библиотека – гр. Ловеч
 • Категория „Културна организация“ – Сдружение „Младежка дейност“ – гр. Златица
 • Категория „Община“ – община Козлодуй
 • Категория „Образователна организация“ – СОРИЧЕ „д-р Петър Берон“, гр. Перник
 • Категория „Гражданска организация“ – „Смело сърце“, гр. Русе
 • Категория „Медии“ (телевизия, радио, интернет) – Българска национална телевизия

Както и специалните награди „ПроКултура“ за читалищата за разширяване на достъпа до изкуствата:

 • Категория „Литература“ – НЧ „Развитие 1926“, село Стража
 • Категория „Театър“ – НЧ „Съединение 1888“, село Драганово
 • Категория „Аудиовизуални изкуства“ – НЧ „Просвета 1923“, село Ясен
 • Категория „Изобразителни изкуства“ – НЧ „Родопска просвета 1923“, гр. Девин
 • Категория „Музика“ – НЧ „Братство 1869“, гр. Кюстендил
 • Категория „Танц“ – НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен
 • Категория „Приложни изкуства и народни занаяти“ – НЧ „Изгрев 1930“, с. Баничан
 • Категория „Културно-историческо наследство“ – НЧ „Орфееви гори“, гр. Смолян
 • Категория „Подкрепа на млади автори“ – НЧ „Елит“, гр. София
 • Категория „Общностни културни събития“ – НЧ „Васил Левски 1928“, село Климент
 • Категория „Открита сцена“ – НЧ „Асен Златаров“, гр. Шумен

При обсъждането на номинациите бяха взети предвид инициативите и цялостната дейност на номинирания за период от 12 август 2014 година до момента и бяха оценявани:

 • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания допринася за разширяване на достъпа на младите хора до култура
 • начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания насърчава за творческа активност на младите хора;
 • постиганите чрез култура на конкретни резултати от значение за развитието и реализацията на младите хора с различен социален статус;
 • принос за развитие на партньорства между творческия сектор и младите хора;
 • въздействието на инициативата или дейността на номинирания;
 • устойчивостта на инициативата или дейността на номиниране;
 • новаторството и вдъхновението на инициативата или дейността на номинирания.

45 Comments

Leave a Reply

Close Menu