Skip to main content

На 6 юни в Министерството на културата бе подписан Колективния трудов договор в бранш „Музика и танц“. В скоро време той ще бъде публикуван на сайта на БАРОК.

17 Comments

Leave a Reply

Close Menu