Skip to main content

II-ра НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

By 10.06.2014декември 14th, 2021Достъп до култура

ПОКАНА ЗА II-ра НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

ПО СЛУЧАЙ 12 АВГУСТ 2014, ОБЯВЕН ОТ ООН ЗА МЕЖДУНАРОДEН ДЕН НА МЛАДЕЖТА

 

На 12 август 2014 г., обявен от ООН за Международен ден на младежта, Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК), съвместно с Министерството на културата, Министерството на образованието и науката и Граждански институт, организира II-ра Национална конференция за достъпа на младите хора до култура.

 

Във връзка с подписаната по време на Първата Национална конференция (12 август 2013) Съвместна декларация Министърът на културата сформира работна група за разработване на серия мерки за разширяване на достъпа на младите хора до култура, в която участват представители на Министерството на младежта и спорта, Министерство на регионалното развитие, Министерство на земеделието и храните, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на културата, Агенция за социално подпомагане, Национален Център „Европейски младежки програми и инициативи“, Център за развитие на човешките ресурси, УНИЦЕФ  и български неправителствени организации.

 

Работната група открои ключовата роля на образователната система за разширяване на достъпа до култура на младите хора от най-ранна възраст. В тази връзка Втората национална конференция е посветена на предизвикателствата пред българското образование за разширяване на достъпа до култура на младите хора.

 

Бихме искали да Ви поканим да участвате във II-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, която ще се проведе в град София, хотел Шератън, на 12 август 2014, зала Роял от 11.00-16.00.

 

Основна цел на Националната конференцията е да постави началото на национално отговорен разговор между всички участници в социалния диалог в областта на културата и младите хора за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща обществена среда за приобщаване на младите хора към културата в България и ключовата роля на училищата. По време на конференцията ще бъдат връчени за първи път наградите на БАРОК „Про Култура“ за принос към разширяването на достъпа на младите хора до култура.

 

Вашето съпричастие към Национална кампания за достъп на младите хора до култура е ключово за стимулирането на социалното приобщаване, равенството и активното участие на младите хора в културните процеси, за насърчаване на творческо поколение и достъп на младите хора до култура и за утвърждаване на социалната мисия на българската култура.

 

Очакваме Вашето потвърждение за участие до 8 август 2014 по ел. поща: dostap@barok-bg.org

 

За допълнителна информация за Националната кампаният може да получите на: www.barok-bg.org и ел. поща: dostap@barok-bg.org

тел.: 0887 652 131

 

С уважение,

АНАСТАС ПОПДИМИТРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАРОК

Close Menu