На 12 август 2019 в Юнашки салон в гр. Варна се проведе VII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА:  РОЛЯТА НА ФЕСТИВАЛИТЕ ПО ИЗКУСТВА”.

Конференцията се организира от Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт в рамките на националната кампания „Достъп на младите хора до култура“.  През 2019 конференцията се проведе в партньорство с община Варна.

Близо 60 представители на държавни органи, общини, държавни и общински културни институти, граждански и културни организации, училища и детски градини ще обсъдят предизвикателствата пред фестивалите по изкуства за разширяването на достъпа на младите хора до култура.

Дневният ред, по който протече конференцията е достъпен тук.

Снимки от Конференцията може да видите на страницата на кампанията „Достъп на младите хора до култура“ във Фейсбук.

Националната кампания „Достъп на младите хора до култура“ стартира през 2013 с приемането на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА от БАРОК и Българската асоциация на младежките работници. Днес към Декларацията са се присъединили Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Национален младежки форум, Граждански институт, редица ключови институции и граждански организации и над 80 общини.

През май 2019 г., на своето 57-мо Общо събрание, Европейската лига на работодателите в областта на изпълнителските изкуства (PEARLE) прие ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА с ясен план за действие – да насърчава дейности и политики за разширяване на достъпа на младите хора до култура на своите 10 000 мениджъри, театри, концертни зали, оркестри, опери, балет, продуценти, фестивали и други професионални организации в областта на изпълнителските изкуства в Европа.

По време на конференцията бяха обсъдени предизвикателствата пред въвличането на млади публики и участници във фестивалите по изкуствата, ролята на фестивалите за съхраняване на културното наследство и развитие на таланти и като място за обмен на ценности, опит, идеи, както и необходимостта от институционални партньорства.