9.00-9.30  Регистрация на участниците 
9.30-9.45 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 

9.45-11.00 

Първи панел: Достъпът на младите хора до култура: Ролята на фестивалите за свързване, разширяване и включване на млада публика 

Модератор: д-р Христо Христозов, Изпълнителен директор на Граждански институт, управляващ съдружник на ProActive Personnel  

 

 • Национална кампания „Достъп на младите хора до култура“ – 2013-2019,  
 • г-жа Диана Христозова,  Програмен директор на Граждански иститут 
 • Община Варна в подкрепа на разшираваме на достъпа на младите хора до култура, 
  г-жа Десислава Георгиева, началник отдел „Фестивали и проекти“ към Дирекция „Култура и духовно развитие“, община Варна 
 • Музикалните приказки на Госпожа Виола – поредица концерти от „Варненско лято за деца“, г-жа Румяна Петрова, ръководител на проекта 
 • Фестивали и конкурси – от идеята до реализацията, г-жа Светлана Попова, главен експерт „Култура“, община град Добрич 
 • Фестивалите–мост към младите хора, г-жа Светлозара Христова, изпълнителен директор на Българска фестивална асоциация  
 • Ролята на фестивалите за свръзване, разширяване и включване на млада публика, Общински младежки съвет- Шумен  
  Панелна дискусия 
11.00 – 11.15  Дискусия на кафе 
11.15-12.30 

Втори панел: Достъпът на младите хора до култура: Ролята на фестивалите за съхраняване на културното наследство и развитие на таланти 

Модератор: Диана Христозова,  Програмен директор на Граждански иститут 

 • Развитие на музикални таланти и ролята на фестивалитепроф. д.н. Филип Павлов, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултет по изкуствата, катедра „Музика“ 
 • Съхраняване и представяне на културно наследство чрез фестивални инициативи и събития, проф. д-р Иванка Влаева, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Факултет по изкуствата, катедра „Музика“ 
 • Училище за таланти, г-жа Мая Колева, директор на ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово 
 • Национален детски фестивал  „Звезден път“, г-жа Златка Пенчева,  председател на УС на Сдружение „Бъдеще за Европа“ – Разград  
 • МФФ  „Шопски наниз” – фолклорна приказка за духовната светлина и младите хора, г-жа Русанка Колева  
 • Музеят „Борис Христов“ – място за развитие на таланти и „домейн“ за обмен на идеи, г-жа Елена Драгостинова, директор на Музея „Борис Христов“
  Панелна дискусия 
12.30 – 14.00  Обяд 
14.00-15.30 

Трети панел:  Достъпът на младите хора до култура: Фестивалите като място за обмен на ценности, опит, идеи 

Модератор: Даниела Димитрова, Изпълнителен директор на СПОФ „Читалища“ 

 

 • Фестивали и градско развитие в полза на младите, г-жа Елена Влаева, главен експерт „Култура и туризъм“, община Габрово 
 • Първи национален фестивал на танцовия театър Разград 2019,   
 • г-жа Виолета Антонова, Директор на дирекция „Култиура, спорт, туризъм“, община Разград 
 • Начини за интеграция на младежка аудитория с афинитет към киното и фестивалната кино култура на Варна, г-жа Елица Матеева, театрален критик и режисьор, ръководител на младежка кино школа „Братя Люмиер“ към ОДК – Варна 
 • Международен фестивал на изкуствата „Морско конче”– Обзор,  
 • г-жа Мила Пендичева, директор на фестивала 
 • Международен театрален фестивал „Забранено за възрастни“–Смолян,  
 • г-н Петър Тодоров, Фондация „За Родопите“ 
 • Международен фестивал на дигиталните изкуства FUTURO –  Варна, г-н Живко Дончев 
 • Джаз фестивалът „A to Jazz”, г-н Петър Димитров, фестивален директор 
  Панелна дискусия 
15.30 – 15.45  Дискусия на кафе 
15.45-17.15 

Четвърти панел: Предизвикателства пред партньорството между културните институти и фестивалите 

Модератор: доц. д-р Момчил Георгиев, Генерален секретар на БАРОК 

 

 • Подкрепящата роля на институциите чрез образователни политики – фактор за включване на повече млади хора в инициативи свързани с изкуствата, д-р Елена Търничкова, главен експерт по музика и хореография в Министерството на образованието и науката 
 • Партньорството между културните институти и фестивалите,  
 • д-р Петър Петров, директор на Драматичен театър – Търговище 
 • Предизвикателствата пред професионалното образование на фестивалните мениджъри, д-р Христо Христозов, Изпълнителен директор на Граждански институт, управляващ съдружник на ProActive Personnel 
  Заключителна дискусия 
17.15-17.30 

ОФИЦИАЛНО ЗАКРИВАНЕ