Skip to main content

Регистрация
за X-та Национална конференция
„Достъп на младите хора до култура“

12-13 август 2024, Зала 2, Експо-център „Флора“, Бургас

Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел. Всеки автор представя един доклад или презентация.

Резюме на доклади (до една стандартна страница), моля, подавайте на адрес: dostap@barok.bg.

Срок за онлайн регистрация и изпращане на доклади: 8 август 2024.

За въпроси и уточнения: Диана Банчева, координатор на националната кампания „Достъп на младите хора до култура“, 0885 321 361

Close Menu