Участниците в  V-та Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Дигиталните иновации“ могат да се обърнат за настаняване към:

х-л Маунтийн Романс – тел. 0885 761 411, e-mail: t.dzhupanova@bansko.bg

х-л Мацурев Хан – тел. 0899 142 341, e-mail: info@matsurevhan-bansko.com

х-л Елена Лодж – тел. 0888 222 411, e-mail: elenalodge@gmail.com

х-л Молерите – тел. 0888 844 944, e-mail: molerite1792@abv.bg

х-л Каса Карина – тел. 0895 582 424, e-mail: info@bansko-casakarina.com

За допълнителна информация: www.visit-bansko.bg